תעודת אחריות ממוחשבת

אנו, החתומים מטה, אומגה סחר ועיצובים בע"מ (להלן "אומגה"), אחראים בזאת לאיכות המוצר האמור ובכפוף לתנאים הבאים:

 1. האחריות הנה לתקופה של 12 שנים, החל מתאריך הקנייה האמור לעיל (להלן "האחריות")
 2. האחריות הנה אך ורק לתיקון פגמי ייצור.
 3. נמצא פגם ייצור, מתחייבת אומגה לתקנו ו/או להחליף המוצר לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 4. האחריות אינה חלה בכל אחד מהמקרים הבאים:
 • הפגם נגרם עקב שימוש או הרכבה שלא בהתאם להוראות
 • הפגם נגרם בזדון או כתוצאה משבר או מכה
 • הפגם נגרם מכח עליון או גורמים חיצוניים, כגון שריפה.
 • המוצר תוקן ו/או טופל בידי אדם שלא הוסמך לכך ע"י אומגה.
 1. האחריות אינה כוללת את הובלת המוצר והרכבתו ואינה חלה על נזק ישיר או עקיף שנגרם עקב תיקון המוצר ו/או החלפתו.
 2. האחריות תקפה רק באם:
 • המוצר נרכש מידי סוכן מורשה.
 • הרוכש הציג תעודת אחריות זו ובה מצוינים תאריך הקניה ושם הסוכן
 • צורפה לתעודת האחריות חשבונית מס.
 • הרוכש מילא פרטים מלאים בטופס זה וקיבל אישור שליחה בדואר אלקטרוני.

מספר תעודת האחריות

שם הלקוח

כתובת הלקוח

דואר אלקטרוני של הלקוח

שם המוצר

שם הסוכן

כתובת הסוכן

תאריך הרכישה

צור קשר

צרו קשר לייעוץ, פרטים נוספים שירות לקוחות ורכישת מוצרים